Var:

Det är mycket enkelt att ta avtryck på dina öron, tar bara ca 10 minuter. 

Boka tid för avtryck hos någon av följande:

 Stockholm:

Audionomkliniken Serafen AB

Hantverkargatan 2D, 1tr

112 21  STOCKHOLM

Boka tid via info@audionomkliniken.se

eller ring 08 525 20 800


HEARU AB

Tideliusgatan 12, 9tr

118 69  STOCKHOLM

Boka tid, ring 08 668 47 29 eller

maila info@hearu.se


Göteborg:

Hörselskyddarna AB

Tredje Långgatan 18

413 28 GÖTEBORG

Boka tid, ring 0761-46 30 99


ÖHN-Institutet

Hörselklininken

Carlandersparken 1

405 45 GÖTEBORG

Boka tid, ring 031 16 59 39


Malmö:

Audionomservice AB

Slottstadens Läkarhus

Fågelbacken 11, Ingång 1

217 44 MALMÖ

Boka tid, ring 040 98 50 67


Earprotect AB

Bjurgatan 43

211 24 MALMÖ

Boka tid, ring 0700 38 24 04


Gävle:

Hörselhjälpen Nordic AB

Norra Fiskargatan 12 c

803 10 GÄVLE

Boka tid, ring 0704 231 086 eller

maila info@horselhjälpen.se